Madeleine Kelly
Heavy Heavenly Bodies

Non-Sense
2008
Oil on polyester
25 x 20 cm