Gordon Hookey

White Roo
2006
Oil on Canvas
121 x 136cm